реклама

Реклама
Начална страница на сайта и начална страница на категория

Вътрешни страници и страници с обява

Брандиране на страници

Допълнителни възможности

Възможни са и други формати, процент ротация и позиции на банери – цени по договаряне.
Надбавка за Floating, Expandable и други Rich media формати – 25%.
За кампании над 1 месец – отстъпка по договаряне.
Отстъпка за рекламни агенции – 15%.
Всички цени са без ДДС.
Максимално допустима големина на банера – 80 kb.